Brandveiligheidscan

Tachtig procent van de door brand getroffen bedrijven gaat in het eerste jaar na de brand failliet. Nog eens vijftien procent in het tweede jaar. De reden is vaak dat het getroffen bedrijf zich niet heeft gehouden aan de wettelijke

Beheerder Brandmeldinstallatie (v.h. Opgeleid persoon)

Bent u verantwoordelijk voor het beheer van de brandmeldinstallaties in gebouwen? Dan bent u verantwoordelijk voor de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeldinstallatie, zoals staat omschreven in de NEN 2654. Daarnaast bent u het eerste

NEN 2580

  In de norm NEN 2580 zijn termen, definities en methoden vastgelegd over de manier waarop vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen zo nauwkeurig mogelijk kunnen worden bepaald.   Certiva stelt aan de hand van aangeleverde informatie correcte plattegronden op. Deze informatie