Brandveiligheidscan

Tachtig procent van de door brand getroffen bedrijven gaat in het eerste jaar na de brand failliet. Nog eens vijftien procent in het tweede jaar. De reden is vaak dat het getroffen bedrijf zich niet heeft gehouden aan de wettelijke

Beheerder BMI (v.h. Opgeleid persoon)

Volgens de NEN 2654 dienen brandmeldinstalaties maandelijks onderhouden te worden door de beherdeer brandmeldinstalatie (voorheen;OpgeleidPersoon). Deze beheerderstaken zijn bij wet -en regelgeving verplicht. De Beheerder Brandmeldinstalatie is verantwoordelijk voor: Het beheer Periodiekecontroles Preventief/Corectief onderhoud Samenvating Elf maal per jaar onderhoud

NEN 2580

  In de norm NEN 2580 zijn termen, definities en methoden vastgelegd over de manier waarop vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen zo nauwkeurig mogelijk kunnen worden bepaald.   Certiva stelt aan de hand van aangeleverde informatie correcte plattegronden op. Deze informatie