wegwijzer

Uw facillitator

Zeven jaar hebben wij als adviesbureau de positie tussen de opdrachtgever en de leverancier ingenomen. Wij hebben uw behoeftes in deze tijd goed leren kennen. Gedurende deze jaren hebben wij met veel leveranciers te maken gehad. Deze ervaring heeft er

Brandscan

Beheerder BMI Veiligheidsplan

Maandelijks dienen brandmeldinstallaties onderhouden te worden door de zogenoemde beheerder brandmeldinstallatie (voorheen; Opgeleid Persoon). Deze beheerders taken zijn bij wet- en regelgeving verplicht waardoor opdrachtgevers dit te allen tijde opnemen in hen budget. Naast de reguliere beheerders taken zal Certiva middels

Tekening

Brandveiligheidscan

Tachtig procent van de door brand getroffen bedrijven gaat in het eerste jaar na de brand failliet. Nog eens vijftien procent in het tweede jaar. De reden is vaak dat het getroffen bedrijf zich niet heeft gehouden aan de wettelijke

Het Certiva Veiligheidsplan is gebaseerd op de aanwezigheid op locatie. Door onze aanwezigheid mankementen te verhelpen VOOR deze een probleem kunnen gaan vormen. Elke maand vindt er een bezoek aan de locatie plaats, worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd en de locatie geïnspecteerd. U hebt te allen tijde actuele informatie over de locatie en over uitgevoerde werkzaamheden door derden op locatie.

Afspraak maken?

Certiva Brandveiligheid

T 033 298 42 44
Info@certiva.nl