Brandveiligheidscan

Tachtig procent van de door brand getroffen bedrijven gaat in het eerste jaar na de brand failliet. Nog eens vijftien procent in het tweede jaar. De reden is vaak dat het getroffen bedrijf zich niet heeft gehouden aan de wettelijke

Beheerder Brandmeldinstallatie (v.h. Opgeleid persoon)

Bent u verantwoordelijk voor het beheer van de brandmeldinstallaties in gebouwen? Dan bent u verantwoordelijk voor de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeldinstallatie, zoals staat omschreven in de NEN 2654. Daarnaast bent u het eerste

Ontruimingsplan

Het beschikbaar hebben van een goed ontruimingsplan is een verplichting voor elk bedrijf waarin een ontruimingalarminstallatie aanwezig is. In een ontruimingsplan wordt, door middel van taken en instructies, aangegeven wie welke actie moet ondernemen bij een calamiteit. Een ontruimingsplan kan