Heeft u, of bent u verantwoordelijk voor een gebouw waar meer dan vijftig personen aanwezig kunnen zijn, dan is een gebruiksvergunning verplicht. Hierin staan eisen voor verschillende niet-bouwkundige voorzieningen waaraan u moet voldoen. Deze eisen komen voort uit de gemeentelijke bouwverordening. Een paar van deze eisen zijn: het hebben van een ontruimingsplan, blusmiddelen, brandveiligheidsinstructies voor het personeel en bepaling van het maximaal aantal aanwezigen. Deze eisen moeten gecontroleerd kunnen worden. De controlerende instantie (de gemeente) kan bij geconstateerde gebreken verbetering afdwingen door bijvoorbeeld een boete of dwangsom op te leggen, of zelfs het bedrijf (gedeeltelijk) buiten gebruik te stellen.

Neem contact op!

Het aanvragen van de gebruiksvergunning kunnen wij voor u verzorgen. Neem gerust contact op voor meer informatie en een vrijblijvende offerte.