Tachtig procent van de door brand getroffen bedrijven gaat in het eerste jaar na de brand failliet.
Nog eens vijftien procent in het tweede jaar. De reden is vaak dat het getroffen bedrijf zich niet heeft gehouden aan de wettelijke eisen, zodat de verzekeraar niet overgaat tot schadeloosstelling.

De brandveiligheidscan van Certiva geeft duidelijkheid of uw bedrijf voldoet aan de eisen zoals deze in de Nederlandse wetgeving zijn vastgelegd.

“Het in kaart brengen en het optimaliseren van de brandveiligheid op locatie begint met een inspectie: de brandveiligheidscan”

Wij controleren o.a. uw:

  • Administratie
  • Brandcompartimenteringen (o.a. doorvoeringen)
  • Brandveilig gebruik (gebruiksvergunning)
  • Installaties (o.a. brandmeld- en ontruimingsinstallaties)
  • Onderhoud
  • Vluchtroutes
  • Voorkoming en beperking van ongevallen bij brand

U ontvangt van ons:

Overzichtelijke rapportage (schriftelijk), waar nodig aangevuld met foto’s
Toelichting aan de hand van huidige wet- en regelgeving
Plan van aanpak, opgebouwd uit actiepunten (met risicoklassering en prioriteitenlijst)