Het beschikbaar hebben van een goed ontruimingsplan is een verplichting voor elk bedrijf waarin een ontruimingalarminstallatie aanwezig is. In een ontruimingsplan wordt, door middel van taken en instructies, aangegeven wie welke actie moet ondernemen bij een calamiteit. Een ontruimingsplan kan uitgebreid worden tot een compleet bedrijfsnoodplan, waar het ontruimingsplan een onderdeel van uitmaakt. Het opstellen van een ontruimingsplan en het instrueren van personeel heeft alleen zin wanneer er ook minimaal een keer per jaar geoefend wordt. Door middel van oefening leert het personeel de theorie toe te passen in de praktijk en worden vaardigheden bijgehouden.

Neem contact op

Het opstellen van een ontruimingsplan kunnen wij u uit handen nemen. Neem gerust contact op voor meer informatie en een vrijblijvende offerte.