Om tot een juiste brandmeld-/ontruimingsinstallatie te komen, dienen de uitgangspunten vooraf in een programma van eisen te worden vastgelegd. Hierin staat onder andere waar de installatie aan moet voldoen. Het programma van eisen wordt geschreven naar de eisen van de eisende partij, dit kan zijn de brandweer, maar ook bijvoorbeeld de verzekeraar. Bij meerdere eisende partijen moeten alle eisen verwerkt worden in één programma van eisen. Het programma van eisen is onderverdeeld in een drietal blokken, te weten:

  1. Gegevens

Dit blok bevat algemene informatie om een beeld te verkrijgen van het project. Eventuele uitvoerende bedrijven kunnen hierin ook al vermeld worden.

  1. Eisen

In dit blok worden de door de brandweer gestelde eisen en achterliggende normen vermeld.

  1. Goedkeuring

Om de inhoud ervan te bekrachtigen, dient het programma van eisen te worden ondertekend. Zonder deze handtekeningen voldoet het programma van eisen namelijk niet.

Neem contact op

Het opstellen van een programma van eisen kunnen wij voor u verzorgen. Neem gerust contact op voor meer informatie en een vrijblijvende offerte.